Strona Główna02.02.2023
Nawigacja
MENU STRONY
  Strona Główna
  Zarząd
  Historia
  Statut
  Galeria
  "Pokrewne" strony
  Szukaj
  Kontakt
  Przewodnik Dawcy
  Archiwum
  Донор крови

Podaruj 1%
Przewodnik Dawcy
KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ

Oddając krew - ratujesz życie!

Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

- każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat

- o masie ciała przynajmniej 50kg,

- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość,

- ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Kandydat na dawcę oraz dawca zostanie zakwalifikowany do oddania krwi lub jej składników, gdy spełni następujące warunki:

- Odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi.

- Przedstawia dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL - Włada językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim. Ponadto jego dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski.

- Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie wypełnionego kwestionariusza dawcy, badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych.

- Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi w obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.

- Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:

* wywiad medyczny

* skrócone badanie przedmiotowe.

- Częstość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy. Obowiązuje zasada, że jednorazowo nie możemy pobrać więcej niż 12 % krwi krążącej.

- Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.

Całkowita objętość krwi krążącej w ludzkim organizmie dorosłego człowieka wynosi 5 - 6 litrów. Zdrowy dorosły człowiek kilkukrotnie w ciągu roku może bez uszczerbku dla zdrowia oddać krew lub jej składniki. Krew regeneruje się dość szybko. Zaledwie po-kilku godzinach po oddaniu krwi lub jej składników objętość krwi wraca do normy, a Krwiodawca nie odczuwa żadnych dolegliwości.
Krew w organizmie podlega wymianie przez cały czas, niezależnie od tego, czy jesteś jej dawcą, oddawanie krwi nie spowoduje wzmożonego jej wytwarzania ani uzależnienia.

PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

Zabieg pobrania krwi lub jej składników musi być bezpieczny dla dawcy a przetoczenie uzyskanej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. W przypadku występowania przeciwwskazań kandydat na dawcę lub dawca nie może oddawać krwi ani jej składników, zostaje zdyskwalifikowany na stałe lub czasowo. Czas trwania dyskwalifikacji jest uzależniony od jej przyczyny. Pamiętaj ! Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego.

Dyskwalifikacja czasowa obejmuje:

• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych.

• Do następnego dnia po leczeniu zęba (wypełnienie ubytku= plomba) i wizycie u higienistki stomatologicznej.

• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych.

• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, kolczykowania.

• 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza).

• 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią, ukłucie igłą).

• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia).

• Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego).

• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu. (zaświadczenie trzeba okazać lekarzowi dokonującemu kwalifikacji).

• Choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej.

• Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego przekracza 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego, 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego a tętno jest niemiarowe lub poza zakresem 50-100/min.

• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia).

• 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę.

• Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS.

• Nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny.

• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne.

• 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby), w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań w kierunku malarii okres ten może być skrócony do 4 miesięcy.

• Okres występowania objawów i leczenia malarii, warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii wykonanych po 4 miesiącach.

• 3 lata w przypadku wystąpienia w ciągu 6 miesięcy po powrocie z pobytu na obszarach endemicznego występowania malarii gorączki o niejasnym pochodzeniu, po uzyskaniu negatywnych wyników badań w kierunku malarii okres ten może być skrócony do 4 miesięcy.

• 4 miesiące, po powrocie z ostatniej wizyty w przypadku osób które w dowolnym okresie życia nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy zamieszkiwały na terenach endemicznego występowania malarii, warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii.

• 120 dni od dnia wyleczenia w przypadku zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu.

• 28 dni od daty opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia Wirus Zachodniego Nilu na ludzi.

• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q.

• 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne).

• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca.

• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku.

• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy.

• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej.

• 5 lat od całkowitego wyleczenia z kłębuszkowego zapalenia nerek.

• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.

• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek.

• Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych.

• Ciąża i okres karmienia piersią oraz 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży.

• Okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu.

• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38ºC.

• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków.

• Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie).

• Bliski kontakt zwłaszcza w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy.

• Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po zakończeniu przymusowego pozbawienia wolności.

• Przyjmowanie leków może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia.

Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

Po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:

• 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze.

• 48 godzin od szczepienia szczepionkami z inaktywowanymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, grypy.

• 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą).

• 1 tydzień od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą).

• 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi.

• 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej.

• 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.

Dyskwalifikacja stała obejmuje:

1. Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego).

2. Poważne choroby układu krążenia aktualne, przebyte lub przewlekłe, między innymi:

• wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),

• choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,

• choroba wieńcowa,

• zawał, stan po zawale mięśnia sercowego,

• zaburzenia rytmu serca,

• niewydolność krążenia,

• miażdżyca znacznego stopnia,

• choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu).

3. Poważne choroby skóry – w tym łuszczyca, sklerodermia.

4. Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie.

5. Choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność), nadnerczy itp.

6. Choroby układowe np. kolagenozy.

7. Nawracające omdlenia i napady drgawkowe poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której przez 3 lata od zakończenia leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek.

8. Nowotwory złośliwe.

9. Choroby zakaźne:

• żółtaczka zakaźna (WZW B, WZWC ), a także przebycie w przeszłości żółtaczki o niejasnej przyczynie,

• HTLV, malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), ozena, promienica, tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać gorączki Q.

• Osoby, które w dowolnym okresie życia nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy zamieszkiwały na terenach endemicznego występowania malarii u których nie wykonano badań w kierunku malarii.

10. Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS).

11. Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:

• Narkomani.

• Osoby uprawiające prostytucję.

• Osoby często zmieniające partnerów seksualnych.

12. Osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup.

13. Lekozależność, alkoholizm.

14. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu –TSE ( np.Choroba Creutzfelda-Jakoba) u osoby lub w rodzinie.

15. Przebywanie w okresie od 01.01.1980r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii.

16. Przetoczenie krwi lub jej składników na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii po 01.01.1980.

17. Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek.

18. Leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów.

19. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych.

20. Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

21. Kiła.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDAWANIA KRWI

W dniu oddania krwi lub jej składników kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien :

• Być wyspanym i wypoczętym.

• Być zdrowy, nie może posiadać objawów przeziębienia (np. katar, kaszel, opryszczka).

• Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem).

• Wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego : mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso, jajka, orzeszki ziemne i ciasta kremowe.

• Ograniczyć palenie papierosów.

• Nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!!

Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić ok. 0,5 l płynów (woda mineralna, sok, herbata). Do miejsca poboru krwi kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania.

DROGA DAWCY

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew lub jej składniki. Sprzęt do poboru krwi jest zawsze jednorazowy, a miejsce wkłucia do żyły jest starannie odkażane. Wykwalifikowany personel RCKiK, czuwa nad dawcą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi, dba, aby pobór krwi odbył się sprawnie i bezpiecznie.

Oddawanie krwi krok po kroku:

1. Przed przybyciem do punktu poboru krwi: Zjedz lekkostrawny posiłek (bez zawartości tłuszczu) i wypij ok. 1 litra płynów bezalkoholowych.

2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi zostaniesz na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości (ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania) zarejestrowany w systemie komputerowym oraz otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz. Kwestionariusz należy dokładnie przeczytać a następnie rzetelnie, zgodnie z prawdą odpowiedzieć na zawarte w nim pytania.

3. W Pracowni analiz lekarskich zostanie pobrana próbka krwi w celu wykonania badania:

• poziomu hemoglobiny lub raz do roku pełnej morfologii,

• grupy krwi - w przypadku dawców oddających krew po raz pierwszy.

Wszystkie badania są wykonywane wyłącznie przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku.

4. Gabinet lekarski:

• skrócone badanie lekarskie,

• wywiad (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących kwestionariusza, metod oddawania krwi i jej składników itp.),

• kwalifikacja do oddania krwi lub jej składników (np. osocze, koncentrat krwinek płytkowych).

Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie (należy wypić przynajmniej 500 ml płynów).

5. Pobieranie krwi i jej składników:

• pobór 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika z płynem konserwującym trwa od 5 do 10 minut

• procedura poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu krwinek czerwonych lub osocza metodą aferezy, przy użyciu zestawów jednorazowych pojemników, trwa od 30 do 60 minut.

6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez kilka minut pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca przed opuszczeniem punktu poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. ( 8 tabliczek czekolady).

Na prośbę Dawcy wystawiane jest zaświadczenie:

- usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,

- o oddaniu krwi lub jej składników oraz wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa, uzupełniane są informacje w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

7. Po oddaniu krwi:

• Dzień poświęcamy na odpoczynek – nie uprawiamy sportów, nie korzystamy z sauny, solarium czy siłowni.

• Nie wolno nosić ciężkich przedmiotów w ręce z której pobierana była krew.

• Opatrunku zabezpieczającego miejsce wkłucia do żyły nie zdejmujemy przez przynajmniej 2 godziny.

• Jeść można wszystko to na co ma się ochotę.

• Trzeba do końca dnia wypić ok.. 3- 3,5 litra płynów ( bezalkoholowych).

• Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

Na całą procedurę zarezerwuj sobie przynajmniej godzinę w przypadku oddawania krwi pełnej, 2 godziny w przypadku oddawania składników krwi. Zapewniamy pełną ochronę danych osobowych dawcy.

www.krew.gda.pl

Sponsorzy
Zegar & Kalendarz
Ankieta
Co myślisz oddając krew?

Uratuję komuś życie.

Mam mieszane myśli.

Będe miał dzień wolny od pracy.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?

Powered by

Aero X Theme1827511 Unikalnych wizyt